logo

                              kinderergotherapie Borne

       
kindertekening

home

even voorstellen

werkwijze

voorbeelden

kindertherapeuten Borne

contact


Waarom zou een kinderergotherapeut wat kunnen betekenen voor mijn kind ?

Kinderergotherapie heeft als doel de dagelijkse handelingen van kinderen te verbeteren.
Voorbeelden van dagelijkse handelingen voor een kind zijn:
-    schoolse vaardigheden zoals knippen, plakken, schrijven, rekenen
-    schooltas inpakken.
-    agenda kunnen bijhouden
-    schoolwerk kunnen plannen en afkrijgen.
-    aankleden, eten
-    spelen
-    fietsen

Wat is nodig om goed te kunnen handelen ?

Handelingen worden mogelijk gemaakt door een combinatie van motorische mogelijkheden en
een goede verwerking van zin
tuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking).
Ook het hebben van overzicht, kunnen plannen en organiseren en het werkgeheugen 
zijn belangrijk om te kunnen handelen. 
Daarnaast spelen factoren als intelligentie, taal en motivatie een rol bij het handelen.


Zintuiglijke prikkels zijn:
Horen, zien, tast, ruiken, proeven, evenwichtsgevoel en spier- en bewegingsgevoel.

Wat kan kinderergotherapie bieden met betrekking tot het handelen?

Kinderergotherapie kan zich richten op de verbetering van motoriek en zintuiglijke verwerking.
Ook het verbeteren van overzicht, planning en organisatie en werkgeheugen kan een doel zijn.  
De taalondersteuning tijdens het handelen is belangrijk. Hier wordt tijdens de therapie aandacht aan besteed.
Door
een positieve benadering wordt het kind gemotiveerd aan zijn zwakke kanten te werken.

Voor het beste resultaat is het nodig de omgeving van het kind te betrekken bij de aanpak.
Zowel de ouders als de school van het kind spelen hier een belangrijke rol.

 

info@kinderergotherapie-borne.nl